Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/271

« Tasavallan presidentin esittely 7.1.2022 13.45

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain 3 luvun 8 §:n muuttamisesta (HE 235/2021 vp; EV 233/2021 vp)

HE 235/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Eva Ojala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163201
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sairausvakuutuslain 3 luvun 8 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 10 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen