Valtion avustusten myöntäminen STM/2022/7

« Raha-asiainvaliokunta 27.1.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Veikkaus Oy:n rahapelituotoista myönnettävät valtionavustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen, p. 029 5163577

Asia

Avustuksina rahapelitoiminnan tuotosta valtion vuoden 2022 talousarvion momentilta 33.90.50 myönnetään 362 440 000 euroa liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Avustushakemukset hylätään muilta osin.

Esitys

Puolletaan

Vaikutukset

Avustukset myönnetään julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja täydentävien yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Avustuksilla muun muassa rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja pyritään järjestöjen toimintavalmiuksien parantamiseen.

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.