Valtion avustusten myöntäminen STM/2022/7

« Raha-asiainvaliokunta 27.1.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Veikkaus Oy:n rahapelituotoista myönnettävät valtionavustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Lassi Kauttonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163577
Asia
Avustuksina rahapelitoiminnan tuotosta valtion vuoden 2022 talousarvion momentilta 33.90.50 myönnetään 362 440 000 euroa liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Avustushakemukset hylätään muilta osin.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Avustukset myönnetään julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja täydentävien yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Avustuksilla muun muassa rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja pyritään järjestöjen toimintavalmiuksien parantamiseen.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta