Ministerien sidonnaisuudet VNK/2022/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.2.2022 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista

VN 1/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Hallitusneuvos Arno Liukko, p. +358 295 160 175

Asia

Valtioneuvoston jäsenen ilmoittamat perustuslain 63 §:ssä tarkoitetut sidonnaisuudet

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.