Valtioneuvoston yleisistunto 17.2.2022 VN 18/2022

Istunnon ajankohta 17.2.2022 13.00 | Paikka: Helsinki

17.2.2022 13.42 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Valtioneuvoston kanslian hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Päivi Pietarinen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160354

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 17 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Minna Laatikainen, Henkilöstöpäällikkö, esittelijä p.029 5342132

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Ympäristöministeriö