Tehtävän päättyminen UM/2022/37

« Tasavallan presidentin esittely 11.3.2022 11.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

Budapestissa olevan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Markku Virrin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2022

Esitys

Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Markku Virrin edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.8.2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.