Hengenpelastusmitalit SM/2022/21

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Sisäministeriö

Hengenpelastusmitalien antamista koskevan asian saattaminen hengenpelastusmitalista annetun asetuksen mukaisesti Tasavallan Presidentin ratkaistavaksi

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Tanja Ulvinen, p. 029 5488696

Asia

Hengenpelastusmitalista annetun asetuksen mukaisesti hengenpelastusmitalin antaminen seuraaville henkilöille tunnustukseksi erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta: 1. Ilomäki Marjo 2. Pere Lauri Ensio 3. Sillanpää Pauli Olavi 4. Niemelä Niko Mikael 5. Niemelä Matti Antero 6. Manninen Hannu Pentti Antero 7. Nieminen Niko Mikael 8. Alanen Kaarlo Juhani 9. Kivinen Srisuda 10. Paukkeri Antti Olavi 11. Määttä Kari Henrik Johannes 12. Klooti Kalevi

Esitys

Tasavallan Presidentti antaa hengenpelastusmitalin esittelylistan kohdissa 1-12 mainituille ja hylkää liitteessä 2 mainitut ehdotukset

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio
  2. Luettelo hylätyistä *
  3. Yhteenveto perusteluista *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.