Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen OM/2022/42

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Oikeusministeriö

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehty sijoitussuojasopimus (Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 6/2022 vp)) 2. Eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta tehdyt pöytäkirjat (Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 15/2022 vp)) 3. Eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta tehdyt pöytäkirjat (Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 16/2022 vp)) 4. Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen A liitteen 1.5 luvun mukainen monenkeskinen erillissopimus M344 (Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ja perustelumuistioksi sopimuksen voimaansaattamisesta)

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Esitys
Tasavallan Presidentti päättää lähettää suostumuksen hankkimista koskevat esitykset Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio