Viran täyttäminen OM/2022/36

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Oikeusministeriö

Viran täyttäminen 1) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Pekka Pulkkinen, p. 029 5150224

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Jari Juhani Raappana Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Sanna Mari Anttila Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Linda Michaela Strömman Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Tia Tuulia Välke

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Jari Juhani Raappanan 1.5.2022 lukien, Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Sanna Mari Anttilan 1.5.2022 lukien, Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Linda Michaela Strömmanin 1.5.2022 lukien ja Vakuutusoikeuden vakuutustuomarin virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden esittelijän Tia Tuulia Välkkeen 1.5.2022 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmä (virka 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 4) *
  8. Ansioyhdistelmä (virka 4) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.