Viran täyttäminen OM/2022/37

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Pekka Pulkkinen, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150224
Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetään esittelijäneuvos OTK Kristina Linnea Björkvall ajalle 1.5.-31.12.2022.

Esitys
Tasavallan presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen esittelijäneuvos OTK Kristina Linnea Björkvallin ajalle 1.5.-31.12.2022.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Korkeimman hallinto-oikeuden esitys 1.3.2022 *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.