Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/210

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 234/2021 vp; EV 11/2022 vp)

HE 234/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Sari Alho, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295049007
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuoja- maksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen