Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2022 VN 32/2022

Istunnon ajankohta 24.3.2022 13.00 | Paikka: Helsinki

24.3.2022 13.58 Päätösluettelo

Sisäministeriö

Annika Parsons, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488279

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 40 ja 48 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Inkalotta Nuotio-Osazee, Hallitusneuvos p.+35 8295047051

Valtiontakuurahaston vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen