Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/210

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 234/2021 vp; EV 11/2022 vp)

HE 234/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sari Alho, p. +35 8295049007

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyys- suojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.