Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/170

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 208/2021 vp; EV 13/2022 vp)

HE 208/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sari Alho, p. +35 8295049007

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta, lain eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.