Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/225

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen tarjoamista ja jakelua koskevan Euroopan unionin asetuksen täydentämisestä sekä Finanssivalvonnasta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta (HE 229/2021 vp; EV 20/2022 vp)

HE 229/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Tom Strandström, Erityisasiantuntija p.029 5163430
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen tarjoamista ja jakelua koskevan Euroopan unionin asetuksen täydentämisestä, lain Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja lain vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja määrää lain yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen tarjoamista ja jakelua koskevan Euroopan unionin asetuksen täydentämisestä ja lain Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2022 sekä lain vakuutusyhtiölain muuttamisesta tulemaan voimaan 18 päivänä lokakuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen