Kansainvälinen sopimus YM/2022/19

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Ympäristöministeriö

Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanevan elimen merisuojelualueiden perustamista koskevien päätösten 2010/1-6, 2012/1 sekä 2021/1 hyväksyminen

Ministeri

Emma Kari

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Charlotta von Troil, p. +358 295 250 364

Asia

Suomi on OSPAR-komission osapuoli. OSPAR-komission päätöksestä tulee sitova kahdensadan päivän kuluttua päätöksen hyväksymisestä niihin osapuoliin nähden, jotka ovat äänestäneet päätöksen puolesta eivätkä ole ilmoittaneet kirjallisesti pääsihteerille, etteivät ne voi hyväksyä päätöstä. Päätös 2021/1 tulee Suomea sitovaksi 19 päivänä huhtikuuta 2022, ellei Suomi ennen sitä anna edellä mainittua kirjallista ilmoitusta. Vuosina 2010 ja 2012 tehdyt päätökset ovat tulleet sitoviksi vuosina 2011–2013. Päätökset ovat yleiseltä merkitykseltään vähäisiä, eikä niitä ole tarpeen saattaa osaksi Suomen lainsäädäntöä.

Esitys

Tasavallan Presidentti hyväksyy OSPAR-komission merisuojelualueiden perustamista koskevat päätökset 2010/1-6, 2012/1 sekä 2021/1

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.