Tehtävään määrääminen UM/2022/44

« Tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

a) Hongkongin pääkonsulaatin päällikkö, ulkoasiainneuvos Johanna Karanko Brasíliassa (Brasilia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2022 lukien b) Brasílian suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Jouko Leinonen Brysselissä (Belgia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2022 lukien c) Ulkoministeriön kansainvälisen kaupan osaston osastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Ilkka-Pekka Similä Haagissa (Alankomaat) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2022 lukien d) Riadin suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Antti Rytövuori Limassa (Peru) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.7.2022 lukien e) Ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston alivaltiosihteeri, ulkoasiainneuvos Elina Kalkku New Yorkissa Yhdistyneissä kansakunnissa olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.8.2022 lukien f) Ulkoasiainneuvos Matti Nissinen (ulkoministeriö) Pristinassa (Kosovo) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2022 g) Ulkoasiainneuvos Anu-Eerika Viljanen (Pariisi) Riadissa (Saudi-Arabia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.8.2022 lukien h) Ulkoasiainneuvos Anne Saloranta (ulkoministeriö) Riikassa (Latvia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2022 lukien i) Ulkoministeriön poliittisen osaston apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Tanja Jääskeläinen Tokiossa (Japani) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2022 lukien j) Ulkoasiainneuvos Teemu Sepponen (ulkoministeriö) Tunisissa (Tunisia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2022 lukien

Esitys

Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Johanna Karangon Brasíliassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2022 lukien, ulkoasiainneuvos Jouko Leinosen Brysselissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2022 lukien, ulkoasiainneuvos Ilkka-Pekka Similän Haagissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2022 lukien, ulkoasiainneuvos Antti Rytövuoren Limassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.7.2022 lukien, ulkoasiainneuvos Elina Kalkun New Yorkissa Yhdistyneissä kansakunnissa olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.8.2022 lukien, ulkoasiainneuvos Matti Nissisen Pristinassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2022 lukien, ulkoasiainneuvos Anu-Eerika Viljasen Riadissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.8.2022 lukien, ulkoasiainneuvos Anne Salorannan Riikassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2022 lukien, ulkoasiainneuvos Tanja Jääskeläisen Tokiossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2022 lukien sekä ulkoasiainneuvos Teemu Sepposen Tunisissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2022 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.