Tehtävään määrääminen LVM/2022/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2022 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Merivahingonlaskijan sijaisen tehtävään määrääminen

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Minna Laatikainen, Henkilöstöpäällikkö, esittelijä p.029 5342132
Esitys
Valtioneuvosto määrää merivahingonlaskijan sijaiseksi oikeustieteen lisensiaatti Peter Sandellin 1.4.2022 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.