Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2022 VN 31/2022

Istunnon ajankohta 17.3.2022 13.00

17.3.2022 13.52 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.