Työryhmän asettaminen VNK/2022/27

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.3.2022 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston ajankohtaisselonteon koordinaatiotyöryhmän asettaminen

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Valtioneuvosto asettaa valtioneuvoston ajankohtaisselonteon koordinaatiotyöryhmän selonteon valmistelun ja käsittelyn ajaksi. Koordinaatiotyöryhmän tehtävänä on yhteensovittaa valtioneuvoston ajankohtaisselontekoa laadittaessa ulkoministeriöstä, puolustusministeriöstä ja ministerityöryhmistä selontekoa varten tuleva sisältö, varmistaa poikkihallinnollinen tiedonkulku sekä huolehtia selonteon aikataulusta.

 

KOKOONPANO:

 

ulkoministeri Pekka Haavisto, puheenjohtaja

ulkoministerin valtiosihteeri Johanna Sumuvuori,varapuheenjohtaja

 

Jäsenet:

 

valtiosihteeri Henrik Haapajärvi

kansliapäällikkö Matti Anttonen

valtiosihteeri Mikaela Nylander

valtiosihteeri Akseli Koskela

kansliapäällikkö Esa Pulkkinen

valtiosihteeri Anna-Mari Vimpari

valtiosihteeri Dan Koivulaakso

valtiosihteeri Kari Anttila

erityisavustaja Lauri Voionmaa

erityisavustaja Joel Linnainmäki

erityisavustaja Satu Mäki-Lassila

 

Muut ministeriöt ja ulkoministeriön virkamiehet osallistuvat koordinaatiotyöryhmän työhön tarvittaessa kutsusta.

Esitys
Valtioneuvosto asettaa valtioneuvoston ajankohtaisselonteon koordinaatiotyöryhmän selonteon valmistelun ja käsittelyn ajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen