Viran täyttäminen OM/2022/38

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2022 13.00

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Pekka Pulkkinen, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150224
Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että täytettävänä olevaan korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan nimitetään määräaikainen oikeusneuvos, OTT, OTM Timo Robert Hjalmar Utter 1.5.2022 lukien.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTT, OTM Timo Robert Hjalmar Utterin 1.5.2022 lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen