Viran täyttäminen OM/2022/38

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2022 13.00

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Pekka Pulkkinen, p. 029 5150224

Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että täytettävänä olevaan korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan nimitetään määräaikainen oikeusneuvos, OTT, OTM Timo Robert Hjalmar Utter 1.5.2022 lukien.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTT, OTM Timo Robert Hjalmar Utterin 1.5.2022 lukien.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.