Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2022 VN 34/2022

Istunnon ajankohta 31.3.2022 13.00 | Paikka: Helsinki

31.3.2022 14.10 Päätösluettelo

Sisäministeriö

Krista Sirén, Asiantuntija, esittelijä p.029 5488287

Sisäministeriön virkamiesten määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Puolustusministeriö

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530247

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2020 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen

Tomi Hytönen, Budjettineuvos, yksikön päällikkö p.+35 8295530279

Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Elina Isoksela, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530116

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Minna Laatikainen, Henkilöstöpäällikkö, esittelijä p.029 5342132

Virkavapauden myöntäminen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevalle virkamiehelle

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Heidi Nummela, Henkilöstö-ja hallintojohtaja p.+35 8295047988

Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön talousjohtajalle

Kari Klemm, Hallitusneuvos p.+35 8295063523

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Anna-Maija Sinnemaa, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047303

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.