Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2022 VN 34/2022

Istunnon ajankohta 31.3.2022 13.00

31.3.2022 14.10 Päätösluettelo

Sisäministeriö

Sisäministeriön virkamiesten määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi

* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected]. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Valtiovarainministeriö


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.