Viran täyttäminen OM/2022/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2022 13.00

Oikeusministeriö

Viran täyttäminen 1) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Pekka Pulkkinen, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150224
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Jari Juhani Raappana Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari Sanna Mari Anttila Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Linda Michaela Strömman Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Tia Tuulia Välke

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Jari Juhani Raappanan 1.5.2022 lukien, Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin Sanna Mari Anttilan 1.5.2022 lukien, Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Linda Michaela Strömmanin 1.5.2022 lukien ja Vakuutusoikeuden vakuutustuomarin virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden esittelijän Tia Tuulia Välkkeen 1.5.2022 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen