Viran täyttäminen OM/2022/37

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2022 13.00

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Pekka Pulkkinen, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150224
Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetään esittelijäneuvos OTK Kristina Linnea Björkvall ajalle 1.5.-31.12.2022.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen esittelijäneuvos OTK Kristina Linnea Björkvallin ajalle 1.5.-31.12.2022.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen