Valtioneuvoston periaatepäätös VM/2022/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös monipaikkaisen työn, opiskelun ja asumisen edistämiseksi

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Janne Öberg, Finanssineuvos p.+35 8295530473
Asia
Periaatepäätöksen valmistelu perustuu hallituksen puoliväli- ja kehysriihessä 29.4.2021 tehtyyn päätökseen, jonka mukaan hallitus edistää koronapandemian oloissa yleistyneiden monipaikkaisen työn ja opiskelun muotojen vakiintumista. Periaatepäätös sisältää lyhyen toimintaympäristön kuvauksen. Valtioneuvoston linjaukset sisältyvät lukuun 3, jossa varsinainen päätösosa on kunkin teeman osalta korostettu. Periaatepäätös sisältää monipaikkaisuuden edistämisen tavoitteita ja toimenpiteitä seuraavan teemakohtaisen jaon mukaisesti: - alueellisesti kattava digitaalinen infrastruktuuri ja tietoliikenneyhteydet, - monipaikkainen työ, - julkisten palveluiden järjestäminen, - monipaikkaisuus ja kuntien tehtävät, - monipaikkainen opiskelu, - aluekehittäminen ja - monipaikkaisuuden vaikutukset ilmastotavoitteisiin.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen monipaikkaisen työn, opiskelun ja asumisen edistämiseksi
Vaikutukset
Periaatepäätös sisältää useita tavoitteita ja ehdotuksia monipaikkaisen työn, opiskelun ja asumisen edistämiseksi. Linjaukset toimeenpannaan osana virkatyötä tai osana käynnissä olevia kehittämishankkeita ja strategioita niille varattujen määrärahojen puitteissa, eikä niistä aiheudu uusia kustannuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen