Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkalain muuttamisesta (HE 141/2021 vp; EV 18/2022 vp)

HE 141/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aki Lindén
Esittelijä
Laura Terho, Lakimies p.+35 8295163550
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tupakkalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen