Valtuutus noottienvaihdon suorittamiseen MMM/2022/53

« Tasavallan presidentin esittely 7.4.2022 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Myönnetään valtuudet tehdä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä 29 päivään huhtikuuta 2022 noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Tapio Hakaste, Neuvotteleva virkamies p.029 5162152
Asia
Suurlähettiläs Mikael Antellille tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Maria Forslundille myönnetään valtuudet tehdä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen (SopS 41 ja 42/2017) 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä 29 päivään huhtikuuta 2022 noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Mikael Antellin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Maria Forslundin tekemään kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä 29 päivään huhtikuuta 2022 noottienvaihdolla sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen