Viran täyttäminen OM/2022/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Oikeusministeriö

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen ja oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Korkein oikeus esittää, että täytettävänä olevaan, 1.9.2022 lukien avoimeksi tulevaan korkeimman oikeuden jäsenen virkaan nimitetään määräaikainen oikeusneuvos, laamanni Tuija Turpeinen, ja että täytettävänä olevaan korkeimman oikeuden jäsenen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetään ajaksi 1.6.2022–31.12.2027 lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Pekka Pulkkinen.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, laamanni Tuija Turpeisen 1.9.2022 lukien ja korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Pekka Pulkkisen ajalle 1.6.2022–31.12.2027.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen