Viran täyttäminen VNK/2022/33

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2022 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen.

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Ministeri Saarikko on esittänyt oikeustieteen maisteri Timo Reinan nimittämistä valtiosihteerikseen. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa. Reina on antanut valtion virkamieslain (750/1994) 8 a §:n edellyttämän selvityksen elinkeinotoiminnastaan, omistuksistaan yrityksissä ja muusta varallisuudestaan, kyseiseen virkaan kuulumattomista tehtävistään, valtion virkamieslain 18 §:ssä tarkoitetuista sivutoimistaan sekä muista sidonnaisuuksistaan. Reinan ilmoittamat tiedot eivät ole sellaisia, että niillä voitaisiin katsoa olevan merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa valtiosihteerin tehtävää. Valtion virkamieslain 44 a §:n mukaisesti viranomainen voi tehdä nimitettäväksi esitettävän henkilön kanssa ennen nimittämistä kirjallisen sopimuksen (karenssisopimus), jolla laissa määritellyissä tilanteissa rajoitetaan määräajaksi virkamiehen oikeutta siirtyä toisen työnantajan palvelukseen taikka aloittaa elinkeinon- tai ammatinharjoittamisen tai muun vastaavan toiminnan. Valtioneuvoston kanslia ja esitettävä henkilö ovat tehneet mainitun karenssisopimuksen.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan oikeustieteen maisteri Timo Reinan 22.4.2022 alkaen toistaiseksi, kuitenkin enintään ministeri Saarikon toimikauden ajaksi. Reina määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri Saarikko on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.