Viran täyttäminen VNK/2022/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.4.2022 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Ministeri Lintilä on esittänyt kauppatieteiden maisteri Ann-Mari Kemellin nimittämistä valtiosihteerikseen. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa. Kemell on antanut valtion virkamieslain (750/1994) 8 a §:n edellyttämän selvityksen elinkeinotoiminnastaan, omistuksistaan yrityksissä ja muusta varallisuudestaan, kyseiseen virkaan kuulumattomista tehtävistään, valtion virkamieslain 18 §:ssä tarkoitetuista sivutoimistaan sekä muista sidonnaisuuksistaan. Kemellin ilmoittamat tiedot eivät ole sellaisia, että niillä voitaisiin katsoa olevan merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa valtiosihteerin tehtävää. Valtion virkamieslain 44 a §:n mukaisesti viranomainen voi tehdä nimitettäväksi esitettävän henkilön kanssa ennen nimittämistä kirjallisen sopimuksen (karenssisopimus), jolla laissa määritellyissä tilanteissa rajoitetaan määräajaksi virkamiehen oikeutta siirtyä toisen työnantajan palvelukseen taikka aloittaa elinkeinon- tai ammatinharjoittamisen tai muun vastaavan toiminnan. Valtioneuvoston kanslia ja esitettävä henkilö ovat tehneet mainitun karenssisopimuksen

Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan kauppatieteiden maisteri Ann-Mari Kemellin 19.4.2022 alkaen, kuitenkin enintään ministeri Lintilän toimikauden ajaksi. Kemell määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri Lintilä on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.