Valtioneuvoston periaatepäätös TEM/2022/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.4.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Jaana Lappi, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295062658
Asia
Valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä perustuu hallitusohjelman mukaiseen yrittäjyysstrategiaan. Valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä laaditaan yrittäjyysstrategian toimeenpanon vahvistamiseksi. Hallitusohjelman mukaisesti panostamalla vahvaan yrittäjyyspolitiikkaan Suomi kykenee monipuolistamaan elinkeinorakennetta ja luomaan kestävän kasvun edellytyksiä kaiken kokoisille yrityksille. Yrittäjyyden periaatepäätös olisi voimassa vuosina 2022 – 2027. Valtioneuvostolla on tärkeä rooli olla edistämässä yrittäjyyden toimintaympäristön kehitystä kestävää kasvua tukevaksi sekä yritys- ja elinkeinorakennetta monipuolistavaksi ja uudistavaksi. Periaatepäätöksen tavoitteena on: 1. Lisätä yritysten kasvumahdollisuuksia vauhdittamalla kestävää kasvua, työllistämistä ja uudistumista huomioiden erityisesti digivihreään siirtymään liittyvään kaksoishaasteeseen vastaaminen. 2. Huolehtia pk-yritysten toimintaympäristön pitkäjänteisestä kilpailukyvystä. 3. Etsiä ratkaisuja kohtaannon parantamiseksi sekä osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi yrityksille. Vahvistaa pk-yritysten osaamisen johtamista sekä työnantaja- ja rekrytointiosaamista osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. 4. Mahdollistaa joustavat siirtymät työn tekemisen ja yrittäjyyden välillä, lisätä sääntelyn selkeyttä ja ennakoitavuutta sekä kehittää yrittäjän sosiaaliturvaa. Lisätä yrittäjien jaksamista. 5. Edistää onnistuneiden omistajanvaihdosten edellytyksiä. 6. Lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä ja vuoropuhelua sidosryhmien kanssa yli hallituskausien.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen yrittäjyydestä
Vaikutukset
Yrittäjyyden periaatepäätöksen tuloksena kyetään paremmin tukemaan yritystoiminnan uudistumista ja elinkeinorakenteen monipuolistamista sekä kestävää kasvua useilla periaatepäätöksessä mainituilla toimilla. Hankkeen tuloksena on myös parempi yrittäjyyden tilannekuva, jonka avulla seurataan yrittäjyyttä valittujen indikaattoreiden osalta. Lisäksi hankeen tuloksena kehittyy poikkihallinnollinen ja yli hallituskausien ulottuva yhteistyörakenne yrittäjyyden neuvottelukunnan toimesta. Valtioneuvoston periaatepäätöksen yrittäjyydestä mukaiset toimenpiteet toteutetaan olemassa olevien määrärahojen puitteissa. Mahdollisista määrärahalisäyksiä tai muista budjettivaikutuksia vaativista toimenpiteistä päätetään erikseen valtiontalouden kehyksissä ja vuosittaisissa valtion talousarviomenettelyissä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen