Viran täyttäminen UM/2022/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038
Asia
Lähetystöneuvos Saana Halinen (ulkoministeriö) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2022 lukien
Esitys
Valtioneuvosto nimittää lähetystöneuvos Saana Halisen ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2022 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen