Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2022 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta (HE 179/2021 vp; EV 40/2022 vp)

HE 179/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Timo Makkonen, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150230
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen