Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2022 VN 48/2022

Istunnon ajankohta 12.5.2022 13.00

12.5.2022 13.46 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.