Valtioneuvoston yleisistunto 12.5.2022 VN 48/2022

Istunnon ajankohta 12.5.2022 13.00

12.5.2022 13.46 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.