Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2022/32

« Tasavallan presidentin esittely 13.5.2022 11.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 20/2022 vp; EV 39/2022 vp)

HE 20/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Johanna Lahti, Lainsäädäntöneuvos p.029 5351709
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston toimiston asemasta Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kanssa tehdystä sopimuksesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen