Vuokrasopimus VNK/2022/52

« Raha-asiainvaliokunta 12.5.2022 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Hallintosopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien Meritullinkatu 8 -virastotalon tilamuutostöitä ja tilojen vuokrausta.

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Esitys koskee Meritullinkatu 8 -virastotalossa tehtäviä muutostöitä. Meritullinkatu 8 -hankkeessa muutetaan vuonna 1999 valmistuneen Meritullinkatu 8:n rakennuksen 1., 3. ja 4. kerroksen tilat (n. 2 012 m2) nykyaikaiseksi, uudet työnteon tavat mahdollistavaksi monitilaympäristöksi. Meritullinkatu 8 -hanke on osa valtioneuvoston toimitilojen kokonaissuunnitelmaa, jonka mukaisesti valtioneuvoston toiminnot keskitetään valtion omistamiin kohteisiin Kruununhakaan, Merikasarmille ja osin Kaartinkortteliin. Kokonaissuunnitelmaan kuuluu, että osasta valtioneuvoston rakennuksia luovutaan, mutta Meritullinkatu 8 -kiinteistö on jäämässä valtioneuvoston pidempiaikaiseen käyttöön. Hanke on välttämätön, jotta voidaan varmistaa riittävä väistötilakapasiteetti valtioneuvoston korttelihankkeen käynnistyessä. Tilojen muutostöiden on tarkoitus käynnistyä syyskuussa 2022 ja hankkeen kestoksi arvioidaan yhdeksän kuukautta, jonka jälkeen alkaa vuokramaksu. Ehdotetaan, että valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaisi esitettyä hanketta ja tilojen vuokraamista muutostöiden jälkeen.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Rakennuksessa on tarkoitus tehdä tilamuutostyöt vuosina 2022 - 2023 kustannusarviolla 8 540 700 euroa (alv 0%). Rakentamisen kokonaiskustannuksista 6 820 212 euroa (80%) on vuokravaikutteista. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on tehnyt rakennusinvestoinnista ehdollisen päätöksen. Päätös on siihen asti ehdollinen, kunnes raha-asiainvaliokunta on puoltanut valtioneuvoston kanslian ja Senaatti-kiinteistöjen välistä hallintosopimusta (vuokrasopimusta). Tilamuutosten jälkeiseen kalustamiseen arvioidaan tarvittavan 700 000 euroa, joka on myös mainittu talouspoliittisen ministerivaliokunnan 16.3.2022 puoltamaan päätöslinjaukseen sisältyvässä kuvauksessa korttelihankkeen toteuttamiseen liittyvien väistötilajärjestelyjen kustannusvaikutuksista. Valtioneuvoston kanslia on sisällyttänyt kyseisen kertaluonteisen lisäyksen omaan ehdotukseensa valtion vuoden 2022 toiseen lisätalousarvioon momentille 23.01.01 (Valtioneuvoston kanslian toimintamenot) ja se sisältyy valtiovarainministeriön ehdotukseen vuoden 2022 toisesta lisätalousarviosta. Muut mahdolliset menot kuten muutot ja video- ja av-laitteet katetaan valtioneuvoston kanslian jo päätettyjen toimintamenomäärärahojen puitteissa. Investoinnin jälkeen valtioneuvoston kanslian kokonaisvuokra on 2 365 848 euroa vuodessa. Kiinteistön aiempi vuokra on ollut 1 926 355 euroa vuodessa. Investoinnista johtuva vuokran lisäys on noin 439 493 euroa vuodessa. Vuokran lisäyksestä aiheutuvat menot katetaan julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2023-2026 momentille 23.01.01 myönnetyn lisämäärärahan, 450 000 euroa/vuosi, puitteissa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta