Valtioneuvoston asetus UM/2022/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Tshekin ja Slovakian liittotasavallan kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Suomen ja Tshekin tasavallan välisissä suhteissa tehdystä sopimuksesta

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Johanna Ala-Nikkola, Kaupallinen neuvos p.029 5351122
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan noottienvaihdolla tehty sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Tshekin tasavallan hallituksen välillä Prahassa 6 päivänä marraskuuta 1990 Suomen tasavallan hallituksen ja Tshekin ja Slovakian liittotasavallan hallituksen välillä sijoitusten edistämisestä ja suojelusta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Suomen ja Tshekin tasavallan välisissä suhteissa. Sopimus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022. Asetuksella kumotaan asetus Tshekin ja Slovakian liittotasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta (1239/1991) Suomen ja Tshekin tasavallan välisissä suhteissa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Tshekin ja Slovakian liittotasavallan kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Suomen ja Tshekin tasavallan välisissä suhteissa tehdystä sopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen