Valtioneuvoston jäsenten työnjako VNK/2022/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.6.2022 15.15

Valtioneuvoston kanslia

Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen