Valtioneuvoston selonteko YM/2022/30

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston selonteko ilmastolain mukaisesta keskipitkän aikavalin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

VNS 4/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, p. +35 8295250060

Asia

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman tehtävänä on määritellä tarvittavat ilmastopoliittiset toimet ja tavoitteet keskipitkällä aikavälillä. Tässä suunnitelmassa tarkastellaan tarvittavia päästövähennystoimia taakanjakosektorin vuodelle 2030 asetetun päästövähennysvelvoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi analysoidaan taakanjakosektorilla tarvittavia päästövähennystoimia vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Taakanjakosektoriin kuuluvat muun muassa liikenteen, rakennusten erillislämmityksen, maatalouden, jätehuollon ja työkoneiden kasvihuonekaasupäästöt.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon ilmastolain mukaisesta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.