Valtioneuvoston selonteko YM/2022/30

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston selonteko ilmastolain mukaisesta keskipitkän aikavalin ilmastopolitiikan suunnitelmasta

VNS 4/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Magnus Cederlöf, Ympäristöneuvos p.+35 8295250060
Asia
Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman tehtävänä on määritellä tarvittavat ilmastopoliittiset toimet ja tavoitteet keskipitkällä aikavälillä. Tässä suunnitelmassa tarkastellaan tarvittavia päästövähennystoimia taakanjakosektorin vuodelle 2030 asetetun päästövähennysvelvoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi analysoidaan taakanjakosektorilla tarvittavia päästövähennystoimia vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Taakanjakosektoriin kuuluvat muun muassa liikenteen, rakennusten erillislämmityksen, maatalouden, jätehuollon ja työkoneiden kasvihuonekaasupäästöt.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon ilmastolain mukaisesta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen