Ministerivaliokunnat VNK/2022/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.6.2022 15.15

Valtioneuvoston kanslia

Muutos ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan, raha-asiainvaliokunnan ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanoissa

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Valtioneuvosto määrää ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan, raha-asiainvaliokunnan ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi Emma Karin tilalle ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon, jonka jälkeen näiden ministerivaliokuntien kokoonpanot ovat seuraavat: Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta Puheenjohtajana pääministeri Marin ja jäseninä ministerit Haavisto, Henriksson, Saarikko, Kaikkonen, Andersson, Skinnari ja Ohisalo; ministeri Mikkonen osallistuu asian käsittelyyn silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä asioita tai pääministerin pyynnöstä. Raha-asiainvaliokunta Puheenjohtajana pääministeri Marin ja jäseninä ministerit Saarikko, Henriksson, Lintilä, Paatero, Andersson ja Ohisalo. Talouspoliittinen ministerivaliokunta Puheenjohtajana pääministeri Marin ja jäseninä ministerit Saarikko, Henriksson, Haatainen, Lintilä, Paatero, Andersson ja Ohisalo; ministeri Tuppurainen osallistuu asian käsittelyyn silloin, kun käsitellään hänen toimialaansa liittyviä asioita tai pääministerin pyynnöstä.
Esitys
Valtioneuvosto määrää ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan, raha-asiainvaliokunnan ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäseneksi Emma Karin tilalle ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen