Viran täyttäminen OKM/2022/35

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.6.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Rami Sampalahti, Hallitusneuvos p.+35 8295330190
Esitys
Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan filosofian maisteri Henrik Ruson 1.7.2022 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.