Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/6

« Tasavallan presidentin esittely 25.5.2022 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 238/2021 vp; EV 51/2022 vp)

HE 238/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150502
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen