Valtuuskunnan asettaminen UM/2022/107

« Tasavallan presidentin esittely 17.5.2022 18.00

Ulkoministeriö

Päätös Suomen kiinnostuksesta käydä keskustelut Pohjois-Atlantin sopimukseen liittymisestä Valtuuskunnan asettaminen Pohjois-Atlantin sopimukseen liittymisestä käytäviin keskusteluihin

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Tanja Jääskeläinen, Ulkoasiainneuvos p.029 5350303
Asia
Suomi ilmoittaa Pohjois-Atlantin liiton (Nato) pääsihteerille kiinnostuksesta käydä Naton jäsenyyttä koskevat liittymiskeskustelut ulkoministerin allekirjoittamalla kirjeellä. Liittymiskeskusteluiden aloittaminen edellyttää Suomen kutsumista neuvotteluihin. Liittymiskeskusteluita varten asetetaan neuvotteluvaltuuskunta. Valtuuskunnan puheenjohtajana olisi ulkoministeri Pekka Haavisto ja varapuheenjohtajana puolustusministeri Antti Kaikkonen sekä jäseninä valtiosihteeri Jukka Salovaara ulkoministeriöstä, alivaltiosihteeri Kai Sauer ulkoministeriöstä, oikeuspäällikkö Kaija Suvanto ulkoministeriöstä, kansallinen turvallisuusviranomainen (NSA) Anu Laamanen ulkoministeriöstä, yksikön päällikkö Minna Laajava ulkoministeriöstä, suurlähettiläs Klaus Korhonen erityisedustustosta Natossa, osastopäällikkö Janne Kuusela puolustusministeriöstä, lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström puolustusministeriöstä, yksikön johtaja Otto Saxén puolustusministeriöstä, strategiapäällikkö Kim Jäämeri puolustusvoimien pääesikunnasta, budjettipäällikkö Mika Niemelä valtiovarainministeriöstä, talousjohtaja Risto Hakoila ulkoministeriöstä ja talousjohtaja Kristiina Olsson puolustusministeriöstä. Ulkoministeriö oikeutetaan määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat.
Esitys
Tasavallan Presidentti päättää, että Suomi ilmoittaa Pohjois-Atlantin liitolle kiinnostuksensa käydä keskustelut Pohjois-Atlantin sopimukseen liittymisestä, sekä asettaa valtuuskunnan Suomen liittymisestä käytäviin keskusteluihin Pohjois-Atlantin liiton ja sen jäsenvaltioiden kanssa ja oikeuttaa ulkoministeriön määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio