Valtuuskunnan asettaminen YM/2022/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien valtamerikonferenssiin Lissabonissa 27.6.-1.7.2022

Ministeri
Emma Kari
Esittelijä
Charlotta von Troil, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250364
Asia
Valtuuskunnan puheenjohtajaksi nimettäisiin valtiosihteeri Terhi Lehtonen ympäristöministeriöstä. Valtuuskunnan varapuheenjohtajiksi nimettäisiin kansliapäällikkö Juhani Damski ympäristöministeriöstä ja lainsäädäntöneuvos Sara Viljanen ympäristöministeriöstä. Valtuuskunnan muiksi jäseniksi nimettäisiin ministeri Alfons Röblom Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta, suurlähettiläs Satu Suikkari-Kleven Suomen suurlähetystöstä Lissabonissa, Itämeri-suurlähettiläs Helena Tuuri ulkoministeriöstä, liikenne- ja viestintäpolitiikan korkean tason edustaja Mikael Nyberg liikenne- ja viestintäministeriöstä, ympäristöneuvos Jussi Soramäki valtioneuvoston kansliasta, ympäristöneuvos Jan Ekebom ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Penina Blankett ympäristöministeriöstä, neuvotteleva virkamies Heikki Lehtinen maa- ja metsätalousministeriöstä, neuvotteleva virkamies Eero Hokkanen liikenne- ja viestintäministeriöstä, erityisasiantuntija Henna Rinne ympäristöministeriöstä, erityisasiantuntija Turo Hjerppe ympäristöministeriöstä, erityisasiantuntija Ulla Palander työ- ja elinkeinoministeriöstä, vastuuvirkamies Henrik Veikanmaa ulkoministeriöstä, asiantuntija Anna Hernberg valtioneuvoston kansliasta, neuvonantaja Katriina Pirnes Suomen suurlähetystöstä Lissabonissa, johtaja Paula Kankaanpää Suomen ympäristökeskuksesta, sekä johtava asiantuntija Anita Mäkinen Liikenne- ja viestintävirastosta. Valtuuskunnan asiantuntijoiksi nimettäisiin tutkimusprofessori Stefan Kirchner Lapin yliopistosta, dosentti, yliopistonlehtori Harri Tolvanen Turun yliopistosta, toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä Nordic West Officesta, asiantuntija Kirsi Tikka Nordic West Officesta, projektipäällikkö Sonja Tamminen Nordic West Officesta, toiminnanjohtaja Helena Laukko Suomen YK-liitosta, johtaja Eero Lehtovaara ABB Oy:sta, viestintäjohtaja Carina Geber-Teir Cargotec Oy:sta, vastuullisuusjohtaja Päivi Koivisto Cargotec Oy:sta, kestävän meriteknologian tutkimustiimin päällikkö Teemu Manderbacka Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:sta, myyntipäällikkö Johan Hanstén Wärtsilä Finland Oy:sta, toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt John Nurmisen Säätiöstä, projektipäällikkö Anna Saarentaus John Nurmisen Säätiöstä, projektipäällikkö Miina Mäki John Nurmisen Säätiöstä, hallituksen jäsen Joel Lindholm Natur och Miljö rf:stä, johdon assistentti Päivi Ojanen Ferreira Alves Suomen suurlähetystöstä Lissabonissa, hallintoassistentti Renato Rigueiro Suomen suurlähetystöstä Lissabonissa, sekä virastopalvelutyöntekijä Vitor Pereira da Cruz Mesquita Suomen suurlähetystöstä Lissabonissa.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan Yhdistyneiden kansakuntien valtamerikonferenssiin Lissabonissa 27.6.-1.7.2022
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio