Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2022/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta (HE 39/2022 vp; EV 56/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 39/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732
Asia

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto toteuttaa pikaisesti vaadittavat toimet, joilla turvataan Tilannehuoneen/Datahuoneen toiminnan jatkuminen vielä eduskunnan kevätistuntokauden 2022 aikana.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta ja päättää merkitä eduskunnan lausuman pöytäkirjaan ja ryhtyä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen