Valtioneuvoston asetus TEM/2022/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732
Asia

Asetuksella saatetaan voimaan laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta (336/2022). Laki koskee kiinteiden kattamattomien kustannusten tukea ja on erityisesti suuremmille yrityksille tarkoitettu tuki koronapandemiasta aiheutuneiden taloudellisten haittojen korvaamiseksi. Tukikelpoisuus edellyttää, että yritykseen on kohdistunut jokin julkisoikeudellinen rajoitustoimi, joka on estänyt tai rajoittanut elinkeinotoiminnan harjoittamista. Tukikausi on joulukuu 2021 – helmikuu 2022. Tuen yrityskohtainen maksimi on 6 miljoonaa euroa ja konsernikohtainen tukimaksimi 12 miljoonaa euroa. Valtiokonttori on valtionapuviranomainen. Laki ja asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 27 päivänä toukokuuta 2022.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen