Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen PLM/2022/29

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Anniina Melasniemi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140440
Esitys
Valtioneuvosto nimittää puolustusministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen (vaativuusluokka 12) oikeustieteen maisteri Joona Lapinlammen ajalle 1.9.2022–31.12.2025, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on virkavapaalla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.