Hallituksen esitys VM/2022/101

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi

HE 81/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Mika Niemelä, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295062135
Asia
Määrärahojen lisäys vuoden 2022 toisessa lisätalousarvioesityksessä on nettomääräisesti n. 2,3 mrd. euroa. Tuloarviota on esityksessä korotettu n. 1 mrd. eurolla. Esitys lisäisi valtion nettolainanoton tarvetta n. 1,3 mrd. eurolla. Valtion nettolainanotoksi v. 2022 arvioidaan n. 8,9 mrd. euroa. Budjetoitu valtionvelka olisi n. 138 mrd. euroa vuoden 2022 lopussa, mikä on n. 52 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Hallitus päätti kevään julkisen talouden suunnitelman yhteydessä turvallisuuspoliittista tilannetta koskevasta kehyspoikkeuksesta. Kehyspoikkeus otetaan huomioon vastaavan suuruisena, kehystasoa korottavana rakennekorjauksena, jolloin menot tulevat katettua kehyksen ulkopuolisina. Rakennekorjaus on 1 992 milj. euroa vuotta 2022 koskien. Kaikkiaan poikkeuslausekkeen piiriin kuuluvien menojen kokonaismäärä on 2 043 milj. euroa v. 2022, mutta osa menoista on jo valmiiksi kehyksen ulkopuolisia. Koronavirustilanteeseen liittyvän kehyspoikkeuksen piirissä kehyksen ulkopuolisina menoina katetaan tässä lisätalousarvioesityksessä 4,6 milj. euroa. Kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi 1 787 milj. eurolla. Vuoden 2022 kehysmenojen taso olisi 55 120 milj. euroa. Ensimmäisen lisätalousarvion jälkeen jakamaton varaus oli 265 milj. euroa. Kun huomioidaan kehysmenojen lisäyksen lisäksi kehyksen hinta- ja rakennemuutokset 1 714 milj. euroa, jää kuluvan vuoden jakamattomaksi varaukseksi 192 milj. euroa. Vuodelta 2021 siirtynyt, käyttämättä jäänyt jakamaton varaus 121 milj. euroa on käytetty kokonaan tässä lisätalousarvioesityksessä mm. lapsiin ja nuoriin kohdistuvien koronaviruspandemian rajoitustoimien vaikutusten vähentämisen kokonaisuuteen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vuoksi ehdotetaan yhteensä n. 2 mrd. euron määrärahalisäyksiä. Nämä määrärahalisäykset kohdistuisivat puolustukseen ja rajaturvallisuuteen (n. 689 milj. euroa), kyberturvallisuuteen (n. 38 milj. euroa), huoltovarmuuteen (n. 293 milj. euroa), vihreään siirtymään ja energiaomavaraisuuteen (n. 175 milj. euroa), maahanmuuton kokonaisuuteen (n. 586 milj. euroa), energiahintojen nousun kompensointiin (n. 169 milj. euroa) sekä Ukrainaan annettavaan apuun (n. 83 milj. euroa). Hävittäjähankkeen maksatusaikataulun tarkentuminen pienentää vuoden 2022 määrärahatarvetta 1,5 mrd. eurolla. Hyvinvointialueiden rahoituksen joulukuussa 2022 maksettavaan erään ehdotetaan 980 milj. euron lisäystä aikaistuksena vuodelta 2023. Lisäksi hyvinvointialueiden, Helsingin ja HUS-yhtymän välttämättömien ICT-muutoskustannusten korvaamiseen ehdotetaan 150 milj. euron valtuutta. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien koronaviruspandemian rajoitustoimien vaikutusten vähentämiseen ehdotetaan yhteensä 120 milj. euroa. Kahden ulkovartiolaivan hankkimiseksi Rajavartiolaitokselle vuodelle 2022 myönnettyä valtuutta ehdotetaan korotettavaksi 128 milj. eurolla 448 milj. euroon. Valtion omistajaohjaukselle ehdotetaan 212 milj. euron määrärahaa, jotta Governia Oy voisi maksaa Gasum Oy:n pääomittamista varten ottamansa pankkilainan takaisin. Lisäksi varaudutaan enintään 540 miljoonan euron valtiontakaukseen vakuudeksi Finnair Oyj:n lainalle. Yleisen korkotason nousu myötä arviota valtionvelan korkomenoista ehdotetaan korotettavaksi 167 milj. eurolla. MUUTOKSET PÄÄTÖSLISTAAN Päätöslistasta poiketen momentin 28.10.03 (Kansallisen tulorekisterin toimintamenot) muutos 1 610 000 euroa koskien sähköisen asioinnin identiteetinhallintaan on korjattu 1 600 000 euroksi vastaamaan ministeriön ehdotusta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen