Eduskunnan kirjelmä OM/2022/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2021 kuntavaaleissa antaman kertomuksen johdosta (EK 17/2022 vp; K 4/2022 vp)

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Arto Jääskeläinen, Vaalijohtaja p.029 5150128
Asia
Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut eduskunnalle kertomuksen vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2021 kuntavaaleissa (K 4/2022 vp). Tarkastusvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TrVM 3/2022 vp). Eduskunta on kirjelmässään (EK 17/2022 vp) päättänyt hyväksyä mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2021 kuntavaaleissa antaman kertomuksen johdosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen