Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 VN 60/2022

Istunnon ajankohta 9.6.2022 13.00 | Paikka: Helsinki

9.6.2022 13.47 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Päivi Pietarinen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160354

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Ohisalo)

Oikeusministeriö

Johanna Suurpää, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5150534

Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi. *

Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi. *

Taru Ritari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150306

Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Tiia Viitasalo, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150088

Virkavapauden myöntäminen oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Sisäministeriö

Anne Ihanus, Lainsäädäntöneuvos p.029 5421608

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Karri Safo, Hallitusneuvos p.+35 8295530223

Valtiovarainministeriön finanssiasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Janne Häyrynen, Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö p.+35 8295530346

Valtiovarainministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Maa- ja metsätalousministeriö

Tuija Ahonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162204

Maa- ja metsätalousministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Tanja Auvinen, Johtaja p.029 5163715

Valtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko