Valtioneuvoston selonteko STM/2022/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.6.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko

VNS 5/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Tanja Auvinen, Johtaja p.029 5163715
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle tasa-arvopoliittisen selonteon
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen